English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Вмрежување за социјално земјоделство
Видливост на социјална земјоделство
Видливост, Вмрежување, Маркетинг и Односи со јавност во социјалното земјоделство

Во овој курс ќе ве воведеме во 4 основни концепти за социјално земјоделство, односно видливост, вмрежување, маркетинг и односи. Ќе презентираме неколку совети за да добиете поголема видливост во мрежата и соодветно да ја менаџирате ваша...