English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Business planning for Social farming
Бизнес планиране

Бизнес планът е формално изложение на бизнес целите, причините, поради които те са постижими и плановете за постигането им. Той може да съдържа и основна информация за организацията или екипа, които се опитват да постигнат тези цели. Пи...
Business planning for Social farming
Бизнес планиране 2

Бизнес планът е формално изложение на бизнес целите, причините, поради които те са постижими и плановете за постигането им. Той може да съдържа и основна информация за организацията или екипа, които се опитват да постигнат тези цели. Пи...
Business planning for Social farming
Бизнес планиране 3

Бизнес планът е формално изложение на бизнес целите, причините, поради които те са постижими и плановете за постигането им. Той може да съдържа и основна информация за организацията или екипа, които се опитват да постигнат тези цели. Пи...
Business planning for Social farming
Бизнес планиране 4

Бизнес планът е формално изложение на бизнес целите, причините, поради които те са постижими и плановете за постигането им. Той може да съдържа и основна информация за организацията или екипа, които се опитват да постигнат тези цели. Пи...
Business planning for Social farming
Планиране и внедряване на ефективни инициативи за социално земеделие

Целта на този модул е да представи указания за планиране на ефективни инициативи за социално земеделие. Разглеждат се основните аспекти на планирането и оперативните дейности, насочени към социалното земеделие и работната група. Впослед...
Business planning for Social farming
Планиране и внедряване на ефективни инициативи за социално земеделие Раздел 1.1 Планиране на дейностите

В тази част са представени някои предложения за планиране на ефективни инициативи за социално земеделие. Целта е да се опишат основните аспекти на планирането и оперативните дейности, като се акцентира върху темите на социалното земедел...
Business planning for Social farming
Планиране и внедряване на ефективни инициативи за социално земеделие Раздел 1.2 Оперативни фази

Целта на този модул е да представи указания за планиране на ефективни инициативи за социално земеделие. Разглеждат се основните аспекти на планирането и оперативните дейности, насочени към социалното земеделие и работната група. Впослед...
Business planning for Social farming
Техники за управление на проекти

Управлението на проекти е практиката да се инициира, планира, изпълнява, контролира и приключва работата на даден екип, за да бъдат постигнати конкретни цели и да се постигне изпълнение на определени критерии за успех в определен момент...
Business planning for Social farming
Техники за управление на проекти 2

Управлението на проекти е практиката да се инициира, планира, изпълнява, контролира и приключва работата на даден екип, за да бъдат постигнати конкретни цели и да се постигне изпълнение на определени критерии за успех в определен момент...
Business planning for Social farming
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие. ...
Business planning for Social farming
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие 1

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие. ...
Business planning for Social farming
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие 3

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие. ...