English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Social farming initiatives
Европа за гражданите

Две тематични области: 1 - Европейската памет - Подкрепяне на действия за повишаване на осведомеността за паметта, споделената история, ценностите и целите на ЕС 2- Демократичен ангажимент и гражданско участие - насърчава демократ...
Social farming initiatives
Еразмус+

Програмата "Еразъм +" обхваща следните тематични области: - Образование и обучение на всички нива в перспективата на ученето през целия живот, включително училищното образование, висшето образование, международните висши училища, об...
Social farming initiatives
Изграждане на капацитет за социално земеделие

Социалното земеделие е инструмент с който можете да достигнете до множеството сектори на обществото, като може да се приспособите към всеки от тях с цел постигането на конкретни цели....
Social farming initiatives
Правосъдие

The overall objective of the programme is to contribute to the further development of a European area of justice based on mutual recognition. The specific objectives of the Justice programme are: • facilitate and support judici...
Social farming initiatives
Програма за правата, равенството и гражданството

Приоритетни области на Програмата за правата, равенството и гражданството: • Недискриминация • Расизъм, ксенофобия, хомофобия и други форми на нетолерантност • Права на хората с увреждания • Равенство между жените и мъжете • Н...