English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Social farming and rural skills
Социално земеделие и селскостопански умения Раздел 1.1 Зелените дейности

Целта на този модул е да илюстрира различните видове селскостопански дейности и причините за тяхното приемане в проектите за социално земеделие. Ще бъде представен и случаят на кооперацията “San Michele Arcangelo” и дейностите, извършв...
Social farming and rural skills
Социално земеделие и селскостопански умения Раздел 1.3 Организация на работата

Целта на този модул е да илюстрира различните видове селскостопански дейности и причините за тяхното приемане в проектите за социално земеделие. Ще бъде представен и случаят на кооперацията “San Michele Arcangelo” и дейностите, извършв...
Social farming and rural skills
Социалното земеделие и селскостопанските умения РАЗДЕЛ 1.2 Опитът на Сан Микеле Архангело

Целта на този модул е да илюстрира различните видове селскостопански дейности и причините за тяхното приемане в проектите за социално земеделие. Ще бъде представен и случаят на кооперацията “San Michele Arcangelo” и дейностите, извършв...