English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Networking for Social farming
Social farming visibility
Видимост, работа в мрежа, маркетинг и връзки с обществеността за социално земеделие

В този курс ще въведем 4 основни понятия за социалното земеделие, а именно Видимост, изграждане на мрежи, маркетинг и връзки с обществеността за социално земеделие. Ще Ви предложим някои съвети, за да получите по-голяма видимост в мрежа...
Social farming visibility
ИКТ грамотност, умения за социално земеделие

В този курс ще ви представим някои основни ИКТ умения за социалното земеделие и ще се научим как да изграждаме уеб сайт и как да управляваме социалните медии. Ще ви предоставим някои насоки за съхранението в облака, а накрая ще ви предс...
Overview on social farming
Social farming visibility
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие. ...