English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Networking for Social farming
Social farming visibility
Видимост, работа в мрежа, маркетинг и връзки с обществеността за социално земеделие

В този курс ще въведем 4 основни понятия за социалното земеделие, а именно Видимост, изграждане на мрежи, маркетинг и връзки с обществеността за социално земеделие. Ще Ви предложим някои съвети, за да получите по-голяма видимост в мрежа...