English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Back    

Together for Personal Development

Together for Personal Development

Заедно за лично развитие е неправителствена организация. Актът за учредяването и е подписан от 7 физически лица, живеещи в селски район на Община Раковски на 23.02.2014г. Ролята на организацията е да развива своите членове в областите, в които работят - селско стопанство, аграрен туризъм, неформално образование и интернет технологии. Нейните учредители обаче работят заедно в неформална група от години. Постигнатият баланс на взаимоотношенията и с цел създаване на възможности за финансиране на проектни идеи естествено водят до регистрирането на организацията в обществена полза

Цели и задачи:l Консолидира творческия и иновативен потенциал на гражданското общество

l Подпомага устойчивото развитие на гражданите, обществените групи, общините, областите и регионите в Република България и осъществяване на международно сътрудничество

l Осъщесвява младежки дейности и инициативи за развитие на интересите и потребностите на младите хора

l Подпомага дейности и реализира проекти свързани с опазването на природата и околната среда.

l Проектиране, реализация и разпространение на ефективни модели

Website: http://tpd-bg.org/