English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
назад    

Втор мултиплаер настан организиран во УРБАН Клуб, Тетово, Македонија на 12.02.2019

Вториот мултиплаер настан беше организиран во просториите на УРБАН Клуб, Тетово и на истиот присуствуваа 22 лица.

На настанот беа претставени резултатите постигнати во текот на имплементацијата на проектот