English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Back    

Аграрният университет – домакин на публично събитие в областта на социалното фермерство

На 16 април 2019 г. в Аграрен университет - Пловдив се проведе публична дискусия в сферата на социалното фермерство, организирана в рамките на финансирания по програма Еразъм + проект FASST (“Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale”). Проектът е насочен към разработването на обучителни инструменти, касаещи различни аспекти на социалното земеделие, както и тяхното пилотно прилагане. В качеството си на асоцииран партньор, Аграрен университет – Пловдив подпомага изпълнението на предвидените дейности и популяризирането на социалното фермерство в страната.
Събитието бе официално открито от Зам.-ректора по учебната дейност доц. д-р Боряна Иванова. Приветствие към участниците отправи също така доц. д-р Димо Атанасов - Декан на Факултета по икономика.
Председателят на СНЦ „Заедно за личностно развитие“ г-н Рангел Матански представи постигнатите резултати по проекта и разработените 12 учебни модула. Последва оживена дискусия и въпроси от страна на участниците в срещата.