English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Back    

Социалното земеделие в Европа: СНЦ „Заедно за личностно развитие“ е домакин на третата среща по проект FASST в гр. Пловдив

На 22 ноември 2018 година СНЦ „Заедно за личностно развитие“ посрещна останалите 8 партньора от 5 държави (България, Белгия, Италия, Македония и Испания) в гр. Пловдив, България на работна среща по проект FASST (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale), съфинансиран по Програма на Европейската Комисия „Еразъм +“. Tретата международна среща се проведе в Аграрен университет - Пловдив и бе официално открита от Ректора - проф. Христина Янчева. Приветствие към участниците отправи и доц. Димо Атанасов - Декан на факултет „Икономика“.
Аграрен университет – Пловдив е асоцииран партньор по проект FASST, който е насочен към разработване на обучителни инструменти в сферата на социалното фермерство, както и тяхното пилотно осъществяване с оглед постигане на висока практическа приложимост на този модел. FASST развива 12 учебни модула, за да инициира предприемачески инициативи в социалното земеделие по цяла Европа. Обучителните ресурси ще бъдат достъпни на 5 езика (български, английски, италиански, македонски и испански) и публикувани на FASST ОЕR интернет платформа www.fasstproject.eu.
По време на срещата партньорите ревизираха OER (Отворени образователни ресурси) платформата и разработените курсове за обучение. Също така, прегледаха свършената работа до момента по провеждането на тестовете и фазата на валидиране, както и на инструментите и методите за събиране на отзиви от участниците.

Разпространението на резултатите беше важен въпрос, който се постави, тъй като партньорите са изцяло ангажирани да осигурят възможно най-голяма видимост на проекта. По този причина в идните месеци ще се проведе специално събитие за мултиплициране на проекта във всяка страна, като се добавят обичайните дейности за разпространение - онлайн и офлайн.

За да се осигури по-голяма видимост и внимание към проекта, белгийският партньор IHF представи своя План за разпространение, посочвайки най-добрия начин достигане до членовете на Европейския парламент на ниво разпространение

„За нас бе голямо удоволствие да посрещнем партньорите по проекта в Аграрен университет - Пловдив. По този начин те имаха възможност да се запознаят с професионалната база и преподавателски капацитет, с който разполагаме в България. От друга страна голяма изненада предизвика вкуса на домашните баници с тиква и сирене, които майка ми специално подготви за събитието. Вярвам, че първото впечатление от нашата родина ще остане трайно в съзнанието им с това, че се докоснаха до самобитната красота на българския фолклор, уникалната енергия на Стария Пловдив, вкусовите качества на традиционните ни храни и високия професионализъм, който демонстрираме като партньори.“ - сподели Рангел Матански, който е председател на УС на СНЦ „Заедно за личностно развитие“.


За контакт с екипа на проекта и допълнителна информация за FASST:
www.fasstproject.eu
rangelmatanski@gmail.com