English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Back    

ОТВАРЯНЕ НА САЙТА

Консорциумът FASST се гордеем да Ви посрещнем в новия ни сайт.

Надяваме се да Ви снабди с полезна информация.

Този многоезичен сайт е в удобна за потребителите форма и ще бъде актуализиран в съответствие с постигнатите ни основните ни цели.

Сайтът съдържа информация за проекти и партньори; всички публични резултати; обучения; информация за събития и разпространяване на извършените по проекта действия за следващите две години.

Освен това, сайтът възможност за теб да се срещнеш с координатора, както и за директен достъп до резултатите на проекта.

Надяваме се Ви хареса! Очаквайте още!