English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Back    

НАЧАЛНА СРЕЩА НА FASST В КОРИДОНИЯ (ИТАЛИЯ)

Консорциумът FASST в Коридония (Италия) за Началната Среща на FASST, проект от ErasmusPlus

Консорциумът FASST беше в Коридония, Италия на 15-ти и 16-ти ноември за началната среща на “Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale” (FASST), проект съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейската Комисия, Ключово действие 2, Стратегическо Партньорство за Професионално Образование и Обучение.
FASST се изпълнява от Консорциум от 9 партньори от 5 европейски страни (Италия, Белгия, България, Македония, Испания). FASST ще разработва безплатни онлайн и лице в лице обучителни модули, за да насърчи инициативите по предприемачество в сферата на Социалното Фермерство в Европа.

Консорциумът стартира изпълнението на проекта като планира дейности по Интелектуален продукт 1 за да се създаде FASST Платформата и Виртуалното Общество. След това, партньорите описаха детайлите за Интелектуален продукт 2 като обсъдиха обща методология за Оценката по Пропуските в Капацитета.

Началната Среща също бе чудесна възможност за партньорите да постигнат съгласие за логото на проекта и за домейн, за да се популяризира и да стартира професионални дейности.