English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Back    

ПРОЕКТЪТ FASST Е ОДОБРЕН!

FASST (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale) е избран от Италианската Национална Агенция за финансиране по програмата Erasmus Plus.

Всъщност, FASST, е класиран на първо място с общ резултат 96 от 100.