English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

ПРОЕКТЪТ FASST

Целта на FASST е да подобри ефективността на Социалното Фермерство на практично и систематично ниво, като за целта разработва конкретно и приложимо обучение за сектора (както за доставчиците на услуги, така и за социалните фермери), да актуализира обучението откъм точност и приложимост, развиване на устойчива система, разпространяване и издигане на обучението чрез Платформите за Свободни Образователни Средства (OER) и отвъд финансирането на Европейската Комисия.

FASST (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale) ще развива Свободни Образователни Средства за Социално Фермерство (налично СВОБОДНО и БЕЗПЛАТНО обучение). Социалното Фермерство (СФ) е осигуряването на образователни услуги и грижа за уязвими групи, като хора с увреждания (физически и умствени), хора с пристрастявания (алкохол, наркотици, хазарт), възрастни, осъждани и др., чрез фермерство и селско стопанство.