English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

Latest News

20 September 2019

Социјално земјоделство во Европа: Здружението Институт за развој на заедницата на завршен состанок во Тетово, Македонија

На 20 Септември 2019 година во Тетово, Македонија беше одржан завршниот состанок во рамките на ФАССТ проектот (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale/ Обука за социјално земјоделство и територијален развој), кофи...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


19 September 2019

Социјално земјоделство во Европа: : Здружението Институт за развој на заедницата- ИРЗ дел на FASST завршниот состанок во Тетово, Македонија

На 19 септември, 2019 ИРЗ се сретнаа со 9 други партнери од 5 земји (Белгија, Бугарија, Италија, Македонија и Шпанија) во Тетово, Македонија, со цел да дискутираат специфични точки на ФАССТ (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


12 February 2019

Втор мултиплаер настан организиран во УРБАН Клуб, Тетово, Македонија на 12.02.2019

Вториот мултиплаер настан беше организиран во просториите на УРБАН Клуб, Тетово и на истиот присуствуваа 22 лица. На настанот беа претставени резултатите постигнати во текот на имплементацијата на проектот ...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


16 January 2019

Тест и валидација на курсот Техники за управување со проекти

ИРЗ Тетово организираше обука за тестирање и валидација на курсот Техники на управување со проектен циклус на 16.01.2019 година во СМУ „Тодор Скалоски - Тетоец“ во Тетово, Македонија. Времетраењето на обуката беше 3 часа. На учесниците ...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


09 January 2019

Прв мултиплаер настан за FASST проектот организиран во Тетово на 09.01.2019

Првиот настан беше организиран на 09.01.2019 во Хотел “Лирак“, Тетово. На настанот беа присутни 28 учесници. Во текот на настанот беа презентирани резултатите постигнати во текот на проектната имплементација. ...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


18 April 2018

CDI in Brussels for the II° meeting of FASST, an Erasmus+ Project

Здружение ИРЗ Тетово во рамките на своите програмски активности, во период од 17-18 Април присуствуваше на вториот состанок на FASST проектот за Социјално земјоделство, кофинансиран од Ерасмус + програмата, Европската програма за едука...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


17 January 2018

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Конзорциумот FASST има чест да ви посака добредојде на нашата нова интернет страница. Се надеваме дека ќе ви обезбеди корисни информации. Оваа повеќе јазична интернет страница покажува распоред лесен за користење, и ќе се ажурира со пос...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


20 November 2017

Конзорциум FASST во Коридонија (Италија) за состанок на FASST, проект ErasmusPlus

Конзорциумот FASST, 15 и 16 ноември 2017 година одржа состанок во Коридонија, Италија, во рамките на проектот "Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale" (FASST), проект поддржан од Еразмус плус програмата на Европската...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ